Na sklonku života

Keď Hildegarda prekročila sedemdesiaty rok, hoci trpela rôznymi chorobami staroby, držala sa práce opátky a ďalej diktovala mnohé listy. Vedela, že jej odchod z tohto sveta sa blíži. Videla, že sestry sú smutné, a preto ich tešila a prosila, aby jej zaspievali obľúbenú pieseň k Matke Božej. Zomrela nad ránom 17. septembra 1179 vo veku osemdesiatjeden rokov.

Pri jej smrti sa ukazovali na oblohe podivuhodné znamenia. „Nad komnatou, v ktorej svätá panna pri prvom súmraku nedeľňajšej noci odovzdala svoju dušu Bohu, zjavili sa na nebi dva mimoriadne jasné oblúky rôznej farby. Rozprestierali sa na veľkej, dlhej dráhe na všetky štyri strany sveta. Jeden sa klenul zo severu na juh, druhý z východu na západ. V mieste, kde sa obidva oblúky v zenite pretínali, žiarilo jasné svetlo tvaru Mesiaca. Svietilo doďaleka akoby chcelo zahnať nočnú temnotu z okolia domu smrti.

V tomto svetle bolo vidieť červený trblietavý kríž, ktorý bol spočiatku malý, potom však narástol do obrovskej veľkosti. Tento kríž bol obklopený nespočetnými rôznofarebnými kruhmi, v ktorých sa utvárali jednotlivé červené trblietajúce sa kríže s vlastnými kruhmi. Menšie kruhy však bolo vidieť skôr. Keď sa rozprestreli po nebeskej klenbe, rozšírili sa ďalej na východ. Zdalo sa, akoby sa približovali k zemi, k domu, v ktorom zosnula svätá panna, a ponorili celý vrch do žiarivého svetla.“

Týmto znamením, Boh dal všetkým zreteľne najavo, že svoju vernú služobnicu povolal domov, do večnej slávy. Tento deň je zaradený do kalendária Cirkvi. Rozlúčili sa s ňou mnohí biskupi, šľachtici, poddaný, žobráci i chorí. K jej hrobu prichádzali potom mnohí ľudia a na jej príhovor sa udiali aj náhle uzdravenia.

Použité literárne pramene:

Milan Gajdoš: Svätá Hildegarda a jej kaplnka na Sliači, Zvolen: Jas, 1997

Dr. Gottfried Hertzka: Lékárna svaté Hildegardy, Třebíč: Akcent, 2005

Vízie od Boha  |  Spisy naplnené božou vôľou  |  Životopis