Náš partner

Hildegarda z Bingenu nám zanechala vo svojom učení cenné rady a odporúčania pre udržanie zdravia človeka a návody na zhotovenie zdravých prírodných produktov.

Podľa týchto receptúr spracováva firma St. Hildegard – Posch už takmer 40 rokov originálne prírodné produkty. Využíva na to vzácne dary polí, rastlín a stromov, ktoré sú farmaceuticky testované a odborne spracovávané.

Helmut Posch a dr. Gottfried Hertzka
Helmut Posch a dr. Gottfried Hertzka

Hildegardino učenie sprostredkovala zakladateľovi firmy, priateľovi prírody Helmutovi Poschovi kniha Tak lieči Boh od Dr. med. Gottfrieda Hertzku. Dr. Hertzka objavil a preložil počas štúdií medicíny Hildegardine spisy. Motivovaný Hildegardinými skúsenosťami sa rozhodli aj manželia Poschoví venovať Hildegardinemu učeniu a šíriť ho ďalej. Helmut Posch napísal knihu Čo je Hildegardina medicína?, v ktorej spracoval Hildegardine odkazy a priblížil jej filozofiu. Počet záujemcov o Hildegardine originálne produkty sa začal prudko zvyšovať.

Zhotovovanie prírodných produktov však nebolo bezproblémové. Mnohé Hildegardou odporúčané suroviny neboli v Rakúsku k dispozícií a väčšina ľudí, medzi nimi aj odborníkov, o nich vôbec nepočula. Tak začali Poschovci tieto požadované rastliny sami pestovať či dovážať. Napríklad v Rakúsku v tom čase nebolo ani jediné jadierko špaldy. V ponuke tovaru neboli napríklad ani fialková šťava alebo šalvia muškátová. A tak vďaka neúnavnej práci rodiny Poschových a priateľov sv. Hildegardy môže čoraz viac ľudí profitovať z učenia tejto svätice.

St. Hildegard – POSCH GmbH

St. Hildegard – POSCH GmbH