Životopis sv. Hildegardy

Hildegarda z Bingenu sa narodila v roku (1098 – 1179), v šľachtickej rodine na zámku Böckelheim v Nemecku. Otec Hildebert a matka Mechtilda patrili k uznávaným a bohatým rodom. Desiaty prírastok rodičia – Hildebert a Mechtild von Bermersheim od narodenia zasvätili Bohu – vtedy sa hovorilo, že bola odvedená ako desiatok Bohu. Hildegarda bola chorľavým dievčatkom. Dlho trvalo, kým sa naučila chodiť, bola slabá a oproti iným deťom, ktoré šantili, ona sa chovala utiahnuto, ticho a skromne. Veľa nehovorila. Nielenže bola slabá ale mala i rôzne choroby a plno bolestí.

Vízie od Boha  |  Spisy naplnené božou vôľou  |  Na sklonku života